Kontakty - IDpásky.sk

kontakty

Uložte si nás do mobilu

Váš obchodník:

Mirek Ambrozy

Product manager - všetko zariadi a odošle ešte dnes! Ale hovorí česky, neva?

+421 948 156 149

Prevádzkovateľ + fakturačné údaje

Wristbanditos, s.r.o.
Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník, Česká republika
IČ: 286 11 764 DIČ: CZ28611764
číslo účtu: 2500240384/8330 - FIO banka (SK)